ประเภทของน้ำหอม ฉบับอัพเดต จำได้ง่ายๆ

น้ำหอมมีหลายประเภทตามกลิ่น แต่สามารถประเภทหลักๆ ได้ 3 ประเภท ดังนี้ นอกจากนี้ยังมีน้ำหอมอื่นๆ เช่นน้ำหอมที่ใช้ในสปา น้ำหอมซึ่งผสมกับฮีโรมอน หรือน้ำหอมที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานพิธีกรรมและเฉลิมฉลองในสถานที่โบราณ

  • No products in the cart.