ข้อดีของไม้ขีดก้านยาว สำหรับใช้จุดเทียนหอม

ไม้ขีดก้านยาว
ข้อดีข้อไม้ขีดก้านยาว

 

5 ข้อดีของไม้ขีดก้านยาว สำหรับใช้จุดเทียนหอม

1 เหมาะสำหรับการจุดเทียนหอม

2 ช่วยให้คุณสามารถจุดเทียนหอมได้ง่ายและสะดวกขึ้น

3 จุดได้นานกว่าไม้ขีดปกติ 

4 ไม่ทำให้ไฟไหม้มือขณะจุด

5 จุดเทียนได้ดี แม้ไส้เทียนจะถึงก้นแก้ว

 

ไม้ขีดก้านยาว
ไม้ขีดก้านยาว

ไม้ขีดจุดเทียนหอม ไม้ขีดก้านยาวของ Neferma มีสองสี สองขนาด 

*แก้ว ขนาด S

ก้านไม้ขีดยาว: 8.5 ซม.

จำนวน: 10 ชิ้น

ขนาดขวดแก้ว: 12 ซม. * 2.5 ซม.

*แก้ว ขนาด L

ก้านไม้ขีดยาว: 8 ซม.

จำนวน: 25 ชิ้น

ขนาดขวดแก้ว: 11 ซม. * 5.5 ซม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • No products in the cart.